Design

Ceo Headhunter

Chúng tôi rất vinh dự khi được đồng hành & hợp tác cùng đối tác Ceo Headhunter với các gói dịch vụ thiết kế nhận diện thương hiệu và thiết kế marketing

2

2

Sau khi nhận yêu cầu từ phía đối tác, chúng tôi nhanh chóng triển khai lên kế hoạch, thực hiện đúng tiến độ và đáp ứng được sự chuyên nghiệp, tạo dựng hình ảnh là một nhà tuyển dụng hàng đầu, săn đầu người ở vị trí quản lí cấp cao cho Ceo Headhunter

logo ceoheadhunt

logo ceoheadhunt

23

 

 

 

Slide8 1